Đăng ký

Nêu xuất xứ và chủ đề bài thơ Nhớ rừng

175 từ Văn mẫu

Đề bài: Nêu xuất xứ và chủ đề bài thơ Nhớ rừng

Bài thơ “Nhớ rừng”được Thế Lữ sáng tác vào năm 1934, lần đầu đăng báo, sau được in trong tập “Mấy vần thơ" (1935).

Mượn lời con hổ ở vườn bách thú, tác giả đã thể hiện tâm sự u uất và niềm khao khát tự do mãnh liệt, cháy bỏng cùa con người bị giam cầm, nô lệ. Bài thơ đã khơi dậy tình cảm yêu nước, niềm uất hận và lòng khát tự do của con người Việt Nam khi đang bị ngoại bang thống trị.

shoppe