Đăng ký

Hiện tượng cộng hưởng

Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng thì    \(Z_L=Z_C \Leftrightarrow \left\{\begin{matrix}\omega=\dfrac{1}{\sqrt{LC}}\\ f=\dfrac{1}{2\pi\sqrt{LC}}\end{matrix}\right.\)

          \(I_{max}=\dfrac{U}{R+r}\)

          \(Z_{min}=R\)

          \(P_{max}=\dfrac{U^2}{R+r}\)

Đoạn mạch RLC có C thay đổi

Đoạn mạch RLC có L thay đổi

Ngoài ra các bạn có thể xem tổng hợp công thức vật lý 10,11,12 đầy đủ, chi tiết nhất TẠI ĐÂY

 

Có thể bạn quan tâm