Đăng ký

Giới thiệu xuất xứ, chủ đề của Chiếu dời đô

402 từ Văn mẫu

Đề bài: Giới thiệu xuất xứ, chủ đề của Chiếu dời đô

Bài làm

Lý Công Uẩn (974-1028) là người Đình Bảng, Bắc Ninh. Thuở nhỏ, được học chữ, học võ nghệ ở các chùa nổi tiếng vùng Kinh Bắc. Sau đó, ông trở thành võ tướng của triều Lê, từng lập được nhiều chiến công, làm đến chức Tả thân vệ điện tiền chỉ huy sứ. Ông là một con người tài trí, đức độ, kín đáo, nhiều uy vọng, được quân sĩ và tầng lớp sư sãi tín phục.

Năm 1009, Lê Ngoạ Triều chết, ông được quần thần và nhiều vị Thiên Sư ủng hộ, tôn lên làm vua, mở đầu triều đại nhà Lý (1009-1225).

Năm 1010, Lý Công uẩn tức vua Lý Thái Tổ, viết "Chiếu dời đô" từ Hoa Lư, Ninh Bình ra thành Đại La, sau đổi tên là Thăng Long.

"Chiếu dời đô" là một văn kiện có ý nghĩa lịch sử to lớn. Nó đánh dấu sự vươn cậy, ý chí tự cường của dân tộc ta. Nó thể hiện sự lớn mạnh cùa đất nước ta, nhân dân ta trên con đường xây dựng một chế độ phong kiến tập quyền hùng mạnh để bảo vệ nền độc lập, tự chủ của Đại Việt. Nó mở ra một kỉ nguyên mới, kỉ nguyên Thăng Long huy hoàng.

shoppe