Đăng ký

Giới thiệu về Nam Cao và xuất xứ, chủ đề truyện Lão Hạc

466 từ Văn mẫu

1. Tác giả, tác phẩm

  • Nam Cao là bút danh của Trần Hữu Tri. Ông sinh năm 1915 tại làng Đại Hoàng, phủ Lí Nhân, tinh Hà Nam. Trước năm 1945, ông dạy học tư và viết văn. Sau Cách mạng tháng Tám, ông làm phóng viên mặt trận, rồi làm công tác văn nghệ tại chiến khu Việt Bắc. Cuối năm 1951, ông đi công tác vào vùng sau lưng địch, hi sinh trong tư thế một nhà văn - chiến sĩ.
  • Nam Cao là tác giả cuốn tiểu thuyết “Sống mòn” và khoảng 60 truyện ngắn; tiêu biểu nhất là các truyện “Chí Phèo”, “Lão Hạc”, “Mua nhà”, “Đời thừa”..., “Đôi mắt”,v v...
  • Nam Cao có tài kể chuyện, khắc hoạ nhân vật bằng độc thoại với bao trang đời éo le, đầy bi kịch. Người nông dân nghèo, người trí thức nghèo là hai để tài in đậm trong truyện của Nam Cao. Tác phẩm của Nam Cao biểu hiện một “chủ nghĩa nhân đạo thống thiết” (Nguyễn Đăng Mạnh). Ông là nhà văn hiện thực xuất sắc của văn học Việt Nam.

2. Xuất xứ, chủ đề

Nam Cao đã viết truyện ngắn “Lão Hạc” vào năm 1943. Qua cuộc đời lão Hạc, ông đã phản ánh cuộc đời nghèo khổ, cô đơn và cái chết cùng quặn đau thương của người nông dân trong xã hội cũ, những con người tuy đói khổ nhưng trong sạch và nhân hậu đáng thương.

shoppe