Đăng ký

Giới thiệu một danh lam thắng cảnh ở quê hương - Hồ Ba Bể

HỒ BA BỂ

Ai chưa một lần đến hồ Ba Bế thì thực đáng tiếc. Toàn bộ vùng hồ nằm giữa bốn bề vách đá. Chiều dài của hồ bằng một buổi chèo thuyền độc mộc. Hai bên hồ gồm nhiều ngọn núi cao, khuất khúc chia hồ thành ba phần liền nhau, gọi là: Bế Lầm, Bề Lèng, Bế’ Lù. Hồ Ba Bể ở trên độ cao 1.200 mét so với mực nước biến. Nơi đây còn có 2 hồ nữa là Bể Trâu và Bế Nạn.

Vậy cớ sao không gọi là Ngũ Hồ? Hay là người xưa sợ nhầm với Ngũ Hồ của Trung Quốc chăng?

Cảnh vật nơi này cực kì diễm lệ. Vì mến cảnh, cố’ nhân đã khắc lên bia đá: “Lạ thay, núi mà nổi danh nhờ bể. Bể mà kiếm được củi. Núi mà đánh được cá. Tạo vật thật khéo đặt bày để dành cho khách du quan ở hồ Ba Bể, mỗi hòn đá, gốc cây, mồi loài thú, loài chim cho đến từng loài thủy mộc đều gần với một sự tích, một huyền thoại li kì. Sắc nước, hương trời ở đây cũng mang màu huyền thoại. Các cô gái ngồi bên khung cửi dệt thổ cẩm soi bóng xuống xung quanh hồ còn biết bao cảnh lạ khác như động Puông, núi Cửa Trời, thác Đầu Đắng và con sông Năng mềm mại như mái tóc nàng tiên. Hồ Ba Bế không những chỉ đẹp mà còn rất giàu nữa, có cả mỏ vàng, mỏ đá quý và nhiều loại sản vật khác. Người Việt Bắc nói rằng: “Ai chưa biết hát bao giờ đến Ba Bể sẽ biết hát. Ai chưa biết làm thơ đến Ba Bể sẽ làm được thơ”. Nếu ai chưa tin điều đó xin hãy lên Ba Bể một lần.

Dương Thuấn _ (Trích báo Nhi đồng - 1996)

Xem thêm >> Di sản thiên nhiên thế giới - Hồ ba bê

Chúc các bạn học tập tốt <3

shoppe