Giải câu 4 Trang 10 - Sách giáo khoa Vật lí 10

Hướng dẫn giải

Tàu chạy từ ga Hà Nội đến ga Sài Gòn hết 33 giờ vì:

( 24 giờ 00 phút - 19 giờ 00 phút) +( 24 giờ 00 phút - 00 giờ 00 phút) + ( 04 giờ 00 phút - 00 giờ 00 phút)= 33 giờ 00 phút.

Có thể bạn quan tâm