Giải câu 2 Trang 9 - Sách giáo khoa Vật lí 10

Hướng dẫn giải

     Có thể chọn một vật đứng yên bất kì ở trên bờ hoặc trên mặt sông làm vật mốc như môt bến sông, một cây to bên bờ sông, một chiếc phao đèn, v.v...

Có thể bạn quan tâm