Giải câu 1 Trang 11 - Sách giáo khoa Vật lí 10

Hướng dẫn giải

Chất điểm là một vật chuyển động có kích thước rất nhỏ so với độ dài đường đi (hoặc so với những khoảng cách mà ta đề cập tới).

Có thể bạn quan tâm