Giải câu 1 Trang 8 - Sách giáo khoa Vật lí 10

Hướng dẫn giải

a) Đường kính đường tròn quỹ đạo của Trái Đất là:

             \(2 \times 150000000=300000000 (km)\)

Gọi \(d\) và \(d'\) lần lượt là đường kính Trái Đất, Mặt Trời trên hình vẽ, ta có:

             \(\dfrac{d}{12000}=\dfrac{d'}{1400000}=\dfrac{15}{300000000}\)

Suy ra: \(d=\dfrac{15 \times 12000}{300000000}=0,0006 (cm)\)

            \(d'=\dfrac{15 \times 1400000}{300000000}=0,07 (cm)\)

b) Hoàn toàn có thể coi Trái Đất như một chất điểm trong hệ Mặt Trời vì kích thước Trái Đất rất nhỏ so với độ dài đường đi của nó quanh Mặt Trời.

Có thể bạn quan tâm