Đăng ký

Giải câu 1 trang 14- Sách giáo khoa Vật lí 9

  - Điện trở \(R_1\) được mắc song song với điện trở \(R_2\).

  - Vôn kế được mắc song song với hai điện trở của đoạn mạch AB nên nó đo hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch cũng là hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở.

  - Ampe kế mắc ở đoạn mạch chính nên nó đo cường độ dòng điện chạy qua mạch chính.