Đăng ký

Giải câu 3 trang 16 - Sách giáo khoa Vật lý 7

   Kết luận: Điểm sáng và ảnh của nó tạo bởi gương phẳng cách gương một khoảng bằng nhau