Đăng ký

Giải câu 1 trang 12-Sách giáo khoa Vật lý 7

  Một số vật có tác dụng giống gương phẳng: 

   - Mặt nước yên lặng;

   - Mặt kính cửa sổ;

   - Tấm kim loại phẳng bóng;  

   - Mặt đá ốp lát phẳng bóng;

   - Mặt tường ốp gạch men phẳng bóng;...