Đăng ký

Giải bài 4.6 trang 13- Sách bài tập Vật Lí 7

   Hướng dẫn: Tia tới đi vuông góc với mặt gương thì góc tới i = \(0^{0}\)

   Giải: Chọn D. Chiếu tia sáng vuông góc với mặt một gương phẳng vậy góc tới bằng i = \(0^{0}\) nên r = \(0^{0}\)