Đăng ký

Giải bài 4.2 trang 12- Sách bài tập Vật Lí 7

   Hướng dẫn: Góc phản xạ luôn luôn bằng góc tới.

   Giải: Chọn câu A. \(20^{0}\).

Tags