Đăng ký

Giải bài 4.5 trang 13 Sách bài tập Vật Lí 7

   Hướng dẫn: i + r =\(60^{0}\)và i = r

   Giải: Chọn B. Góc tới i bằng góc phản xạ r và bằng nửa góc tạo thành giữa tia phản xạ IR tạo với tia tới :

               i = r = \(\dfrac{60^{0}}{2}\) = \(30^{0}\)