Đăng ký

Giải bài 70 trang 103 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Cho góc vuông xOy, điểm A thuộc tia Oy sao cho OA = 2cm. Lấy B là một điểm bất kì thuộc tia Ox. Gọi C là trung điểm của AB. Khi điểm B di chuyển trên tia Ox thì điểm C di chuyển trên đường nào?

Hướng dẫn giải

Kẻ CH \(\perp\) Ox thì CH // OA (cùng vuông góc với Ox)

Lại có : C là trung điểm của AB.

Nên CH là đường trung bình của tam giác AOB

Suy ra : CH = \(\dfrac{OA}{2} =1\) (cm)

Vậy, điểm C di chuyển trên tia Em song song với Ox và cách Ox một khoảng bằng 1cm.

shoppe