Đăng ký

Giải bài 67 trang 102 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Cho đoạn thẳng AB. Kẻ tia Ax bất kì. Trên tia Ax lấy các điểm C, D, E sao cho AC = CD = DE (h.97). Kẻ đoạn thẳng EB. Qua C, D kẻ các đường thẳng song song với EB. Chứng minh rằng đoạn thẳng AB bị chia ra ba phần bằng nhau.

Hướng dẫn giải

 Vẽ đường thẳng d đi qua A và song song với EB.

 Ta có : AC = CD = DE nên các đường thẳng d, CC', DD', EB song song và cách đều