Đăng ký

Giải bài 38 trang 17 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Chứng minh các đẳng thức sau:

a) (a – b)\(^3\) = -(b – a)\(^3\);            b) (- a – b)\(^2\) = (a + b)\(^2\)

Hướng dẫn giải

a) Ta có : (a - b)\(^3\) = [-(b - a)]\(^3\) = -(b - a)\(^3\)

b) Ta có : (- a – b)\(^2\) = [-(a + b)]\(^2\) = (a + b)\(^2\)