Đăng ký

Giải bài 37 trang 17 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Dùng bút chì nối các biểu thức sao cho chúng tạo thành hai vế của một hằng đẳng thức (theo mẫu)

Hướng dẫn giải

shoppe