Đăng ký

Giải bài 21 trang 46 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Thực hiện các phép tính sau:

Giải bài 21 trang 46 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Hướng dẫn giải

a) \(\dfrac{3x-5}{7}+\dfrac{4x+5}{7} = \dfrac{3x-5+4x+5}{7}=\dfrac{7x}{7}=x\)

b) \(\dfrac{5xy-4y}{2x^{2}y^{3}}+\dfrac{3xy+4y}{2x^{2}y^{3}} = \dfrac{5xy-4y+3xy+4y}{2x^{2}y^{3}}=\dfrac{8xy}{2x^{2}y^{3}}=\dfrac{4}{xy^{2}}\)

c) \(\dfrac{x+1}{x-5}+\dfrac{x-18}{x-5}+\dfrac{x+2}{x-5}= \dfrac{x+1+x-18+x+2}{x-5}=\dfrac{3x-15}{x-5}=\dfrac{3(x-5)}{x-5}=3\)