Đăng ký

Giải bài 14 trang 58 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Cho biết 35 công nhân xây một ngôi nhà hết 168 ngày. Hỏi 28 công nhân xây một ngôi bao nhiêu ngày? (Giả sử năng suất làm việc của mỗi công nhân là như nhau)

Hướng dẫn giải

Vì năng suất làm việc của mỗi công nhân là như nhau nên số công nhân và số ngày là hai đại lượng tỉ lệ nghịch.

Gọi số ngày do 28 công nhân xây xong ngôi nhà là (x>0) ta có 

Theo tính chất của đại lượng tỉ lệ nghịch ta có: 

\(\dfrac{35}{28}=\dfrac{x}{168} \Rightarrow x=\dfrac{168.35}{28} =210\)

Vậy nếu 28 công nhân thì xây ngôi nhà đó hết 210 ngày.