Đăng ký

Giải bài 13 trang 58 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau :

x

0,5

-1,2

 

 

4

6

y

 

 

3

-2

1,5

 

 

Hướng dẫn giải

Ta có hệ số tỉ lệ là \(a=xy=4.1,5=6\)

Với \(x.y = 6\), ta có bảng sau: 

x 0,5 -1,2 2 -3 4 6
y 12 -5 3 -2 1,5 1