Đăng ký

Giải bài 12 trang 14 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

Nhiệt độ trung bình hàng tháng trong một năm của một địa phương được ghi lại trong bảng 16 (đo bằng độ C):

a) Hãy lập bảng "tần số".

b) Hãy biểu diễn bằng biểu đồ đoạn thẳng.

Hướng dẫn giải

a) Bảng tần số :

Giá trị (x) 17 18 20 25 28 30 31 32  
Tần số (n) 1 3 1 1 2 1 2 1 N = 12

b) Biểu đồ đoạn thẳng :