Đăng ký

Giải bài 10 trang 14 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

Điểm kiểm tra Toán (học kì I) của học sinh lớp 7C được cho ở bảng 15:

a) Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị là bao nhiêu?

b) Biểu diễn bằng biểu đồ đoạn thẳng.

Hướng dẫn giải

a) Dấu hiệu : điểm kiểm tra Toán (học kì I) của mỗi học sinh lớp 7C

Số các giá trị : 50

b) Biểu đồ đoạn thẳng

shoppe