Đăng ký

Giải bài 11 trang 14 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

Từ bảng "tần số" lập được ở bài tập 6, hãy dựng biểu đồ đoạn thẳng.

Hướng dẫn giải

Bảng "tần số" lập từ bài tập 6 (tr. 11 SGK)

Số con của một gia đình (x) 0 1 2 3 4  
Tần số (n) 2 4 17 5 2 N = 30

Biểu đồ đoạn thẳng :