Đăng ký

Giải bài 3.8 trang 10 Sách bài tập Vật Lí 7

   Chọn B. Phần sáng của Mặt Trăng bị thu hẹp dần rồi mất hẳn.