Đăng ký

Giải bài 3.3 trang 9 Sách bài tập Vật Lí 7

  Hướng dẫn: Nguyệt thực chỉ xảy ra khi Mặt Trời- Trái Đất- Mặt Trăng theo thứ tự nằm trên một đường thẳng.

   Giải: Nguyệt thực thường xảy ra vào đêm rằm Âm lịch vì vào đêm rằm Mặt Trời, Trái Đất, Mặt Trăng mới có khả năng nằm trên một đường thẳng. Trái Đất mới có thể chặn ánh sáng Mặt Trời không cho chiếu sáng Mặt Trăng