Đăng ký

Giải bài 3.7 trang 10 Sách bài tập Vật Lí 7

   Chọn D. Trời bỗng tối sầm như Mặt Trời biến mất