Đăng ký

Công thức tính ghép lò xo nối tiếp - song song

+) Ghép lò xo nối tiếp:   \(k\): độ cứng của hệ ghép,  \(T\): chu kỳ của hệ ghép            

         \(\dfrac{1}{k}=\dfrac{1}{k_2}+\dfrac{1}{k_2}+...+\dfrac{1}{k_n}\)

          \(T^2=T_1^2+T_2^2\)

+) Ghép lò xo song song;

         \(k=k_1+k_2\)

        \( \dfrac{1}{T^2}=\dfrac{1}{T_1^2}+\dfrac{1}{T_2^2}\)

 

 

Năng lượng của con lắc lò xo

Lực hồi phục con lắc lò xo

Tổng hợp công thức vật lí 10,11,12