Đăng ký

Năng lượng của con lắc lò xo

Công thức tính động năng:

           \(W_đ=\dfrac{1}{2}mv^2=\dfrac{1}{2}m \omega^2 (A^2-x^2)\)

Công thức tính thế năng:

            \(W_t=\dfrac{1}{2}kx^2\)

Công thức tính cơ năng:

           \(W=\dfrac{1}{2}kA^2=\dfrac{1}{2}mv_{max}^2\)

Khi      \(W_đ=nW_t \Rightarrow \left\{\begin{matrix} x=\pm \dfrac {A}{\sqrt{n+1}}; a=\pm \dfrac{a_{max}}{\sqrt{n+1}}\\ v=\pm\dfrac{v_{max}}{\sqrt{\dfrac{1}{n}+1}} \end{matrix}\right.\)

Chiều dài con lắc lò xo

Tần số góc con lắc lò xo

Tổng hợp công thức vật lý 10,11,12

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào