Đăng ký

Công thức cắt lò xo trong dạng bài con lắc lò xo không nên bỏ qua

Công thức cắt lò xo:

\(k.l = k_1 l_1= k_2.l_2\)