Đăng ký

Dàn ý nghị luận xã hội học đi đôi với hành lớp 11

839 từ

Cunghocvui gửi bạn dàn ý nghị luận học đi đôi với hành lớp 11, trong dàn ý sẽ cho bạn biết thế nào là học đi đôi với hành, giải thích câu học đi đôi với hành để từ đó giúp bạn phát triển chắc các ý.

nghị luận học đi đôi với hành

I. MỞ BÀI

Nêu vấn đề cần nghị luận "học đi đôi với hành"

II. THÂN BÀI

1) Luận điểm 1: giải thích câu học đi đôi với hành

a) Học là gì?

- Học được hiểu là lãnh hội, tiếp thu kiến thức từ những nguồn kiến thức khác nhau như từ thầy cô, trường lớp.

- Là tiếp nhận các điều hay, có hữu ích trong cuộc sống và xã hội.

- Đồng thời học cũng là việc học các nghi lễ, các điều hay lẽ phải trong cuộc sống.

- Không có kiến thức sẽ không thể tồn tại trong xã hội.

b) Hành là gì?

- Hành chính là những việc làm vận dụng vào thực tế từ những điều học được.

- Hành chính là mục đích của việc học, đáp ứng nhu cầu cuộc sống

- Hành giúp ta nhớ lâu hơn, hiểu sâu hơn những kiến thức học được.

=> Vậy tại sao học đi đôi với hành? Học đi đôi với hành bởi vì khi không có một trong hai sẽ không hiểu được vấn đề, gây ra lãng phí thời gian và đồng thời không có kiến thức nên để phát triển.

2) Luận điểm 2: lợi ích của việc học đi đôi với hành

- Giúp tăng hiệu quả trong học tập

- Nguồn nhân lực được đào tạo hiệu quả

- Việc học sẽ không bị nhàm chán nếu đi với hành

3) Luận điểm 3: phê phán lối học sai lầm

- Học theo xu hướng

- Học chuộng hình thức

- Học theo xu hướng

- Học vì ép buộc

4) Luận điểm 4: liên hệ bản thân

- Phương pháp đúng đắn để trau dồi thêm kiến thức là học đi đôi với hành

- Đưa ra cách học của bản thân và bình luận ngắn gọn

- Đề xuất những ý kiến để cải thiện

5) Luận điểm 5: khẳng định lại ý kiến "học đi đôi với hành"

III. Kết bài

Khẳng định lại vấn đề nghị luận học đi đôi với hành

Xem thêm >>> Nghị luận xã hội về bảo vệ môi trường

Trên đây là dàn ý nghị luận học đi đôi với hành lớp 11 mà Cunghocvui muốn gửi đến bạn, mong rằng qua 4 luận điểm học đi đôi với hành trên sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình viết bài văn. Chúc các bạn đạt kết quả tốt <3