Đăng ký

Công thức về thấu kính mỏng

Thấu kính mỏng: (\(f\): tiêu cự của thấu kính, (TK hội tụ  \(f>0\); TK phân kì  \(f<0\));  \(d\): khoảng cách từ vật đến thấu kính;  \(d'\): khoảng cách từ ảnh đến thấu kính)

                 \(\dfrac{1}{f}=\dfrac{1}{d}+\dfrac{1}{d'} \Rightarrow f=\dfrac{d.d'}{d+d'}\)

                 \(d=\dfrac{d'.f}{d'-f};\)        \(d'=\dfrac{df}{d-f}\)