Đăng ký

Công thức tính độ tụ

Độ tụ được tính theo công thức sau:

(\(n\): chiết suất tỉ đối của vật liệu làm thấu kính đối với môi trường xung quanh;  \(R_1,R_2\): bán kính cong của các mặt thấu kính)

              \(D=\dfrac{1}{f}=(n-1)(\dfrac{1}{R_1}+\dfrac{1}{R_2})\)

>>>Xem thêm: Tổng hợp toàn bộ công thức vật lý 12 mới nhất, đầy đủ, chi tiết nhất