Công thức tính số mol khi biết nồng độ mol/lít

Hướng dẫn giải

Khi đã biết nồng độ mol/lít thì số mol được tính theo công thức sau:

                 \(n=C_m.V(lít) \Rightarrow V=\dfrac{n} {C_m}\)

Tags

Có thể bạn quan tâm