Công thức tính số mol khi biết khối lượng

Hướng dẫn giải

Khi biết khối lượng thì số mol được tính theo công thức sau:

                  \(n=\dfrac{m} {M} \Rightarrow m=M.n\)

Tags

Có thể bạn quan tâm