Công thức tính số mol khi biết khối lượng

Hướng dẫn giải

Khi biết khối lượng thì số mol được tính theo công thức sau:

                  \(n=\dfrac{m} {M} \Rightarrow m=M.n\)

Có thể bạn quan tâm

Soạn bài Về luân lý xã hội ở nước ta- Soạn văn lớp 11

     1. CẤU TRÚC ĐOẠN TRÍCH GỒM BA PHẦN. HÃY NÊU Ý CHÍNH CỦA TỪNG PHẦN VÀ XÁC LẬP MỐI LIÊN HỆ GIỮA CHÚNG. CHỦ ĐỀ TƯ TƯỞNG CỦA ĐOẠN TRÍCH LÀ GÌ? Phần 1 : Người nước ta còn hoàn toàn xa lạ với khái niệm luân lí xã hội. Phần 2 có 3 đoạn:      + Hai đoạn đầu: So sánh bên Âu châu, bên Pháp với bên mình

Soạn bài Luyện tập thao tác lập luận bình luận- Soạn văn lớp 11

Bài tập 1      1. VIẾT MỘT BÀI VĂN BÌNH LUẬN ĐỂ THAM GIA DIỄN ĐÀN DO ĐOÀN THANH NIÊN NHÀ TRƯỜNG TỔ CHỨC, VỚI ĐỀ TÀI: LỜI ĂN TIẾNG NÓI CỦA MỘT HỌC SINH VĂN MINH, THANH LỊCH.    a. Bài văn nên là một bài bình luận vì vấn đề nêu ra ai cũng biết, có điều nhận biết mức độ đúng sai lệch lạc khác nhau, do

Soạn bài Người cầm quyền khô phục uy quyền- Soạn văn lớp 11

     1. PHÂN TÍCH NGHỆ THUẬT ĐỐI LẬP HAI NHÂN VẬT GIĂNG VANGIĂNG VÀ GIAVE QUA ĐỐI THOẠI, QUA HÀNH ĐỘNG. NÊU Ý NGHĨA CỦA BIỆN PHÁP NÀY.    Trong Những người khốn khổ, V. Huygô đặt hai nhân vật Giăng Vangiăng và Giave trong thế đối lập nhau của một kẻ đi tìm, một người đi trôn, của một tội phạm và một

Soạn bài Thao tác lập luận bình luận- Soạn văn lớp 11

     I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA THAO TÁC BÌNH LUẬN  Bình luận là hiện tượng phổ biến trong đời sống. Đó là bàn bạc, đánh giá về sự đúng sai, tốt xâu, lợi hại, thật giả của sự vật,hiện tượng.       Ví dụ: Bình luận về thời tiết, về lớp học, về cuốn sách mới đọc, phim mới xem, về diễn viên điện ảnh, về

Soạn bài Luyện viết tiểu sử tóm tắt- Soạn văn lớp 11

        BÀI TẬP 1        HỌC SINH VIẾT TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA ỨNG CỬ VIÊN BAN CHẤP HÀNH HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN TỈNH THÀNH PHỐ MÀ EM BIẾT.       Trước khi viết tiểu sử tóm tắt theo yêu cầu của đề bài cần xác định: Mục đích viết tiểu sử tóm tắt: nhằm giới thiệu sơ yếu lí lịch, trình độ, năng lực và nh

Soạn bài Người trong bao- Soạn văn lớp 11

   1. NHÂN VẬT BÊLICỐP ĐƯỢC MIÊU TẢ NHƯ THẾ NÀO? CHỌN MỘT VÀI CHI TIẾT TIÊU BIỂU CHO TÍNH CÁCH BÊLICỐP. LỐI SỐNG CỦA BÊLICỐP ĐÃ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TINH THẦN VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC GIÁO VIÊN VÀ NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ RA SAO?    Nhân vật Bêlicốp được nhà văn miêu tả với những nét chân dung, thói quen, sinh hoạt

Công thức tính số mol khi biết thể tích khí ở đktc

Khi biết thể tích khí ở điều kiejn tiêu chuẩn thì số mol được tính theo công thức sau:                 \n=\dfrac{V/lít}{22,4} \Rightarrow V=n.22,4\

Công thức tính số mol khi biết nồng độ mol/lít

Khi đã biết nồng độ mol/lít thì số mol được tính theo công thức sau:                  \n=Cm.Vlít \Rightarrow V=\dfrac{n} {Cm}\