Đăng ký

Câu 5 trang 125 Sách giáo khoa Sinh học 6

Đề bài

Quan sát bằng mắt thường một cốc nước máy hoặc nước mưa và một cốc nước ao hoặc nước hồ lấy ở trên mặt, chỗ có nhiều váng càng tốt, em thấy có gì khác nhau về màu nước. Giải thích ?

Hướng dẫn giải

Nước máy hay nước mưa không có màu.

Nước ao hay nước hồ có màu vì trong có nhiều loại tảo có màu.

Tags