Bài 1. Đặc điểm của cơ thể sống - Sinh lớp 6

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 1. Đặc điểm của cơ thể sống được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 (trang 6 SGK Sinh 6)

VẬT SỐNG VẬT KHÔNG SỐNG Có sự trao đổi chất với môi trường Không có sự trao đổi chất với môi trường Lớn lên Không lớn lên Sinh sản Không sinh sản

Bài 2 (trang 6 SGK Sinh 6)

Dấu hiệu chung cho mọi cơ thể sống là:   √ Lớn lên   √ Sinh sản   ▭ Di chuyển   √ Lấy các chất cần thiết   √ Loại bỏ các chất thải Cơ thể sống có những đặc điểm quan trọng sau đây:   + Có sự trao đổi chất với môi trường lấy các chất cần thiết và loại bỏ các chất thải ra ngoài thì mới tồn tại được.

Câu 1 trang 6 Sách giáo khoa Sinh học 6

Vật sống Vật không sống + Có trao đổi chất: lấy chất cần thiết và loại bỏ chất thải + Trao đổi chất để lớn lên, sinh sản + Đôi khi có trao đổi chất + Không lớn lên, không sinh sản

Câu 2 trang 6 Sách giáo khoa Sinh học 6

Lớn lên  checkmark Di chuyển Loại bỏ các chất thải checkmark Sinh sản checkmark Lấy các chất cần thiết checkmark Từ đó cho biết các đặc điểm chung của cơ thể sống là : Đặc điểm chung của cơ thể sống là trao đổi chất với môi trường để lớn lên và sinh sản.

Trả lời câu hỏi Sinh 6 Bài 1 trang 5

Con gà, cây đậu cần ánh sáng, nước, chất dinh dưỡng thức ăn, phân bón, ..., không khí,... để sống. Hòn đá không cần các điều kiện giống như con gà, cây đậu. Sau một thời gian nuôi trồng, cây đậu, con gà lớn lên. Hòn đá thì không có sự thay đổi kích thước. Những điểm khác nhau của vật sống và vật

Trả lời câu hỏi Sinh 6 Bài 1 trang 6

STT VÍ DỤ LỚN LÊN SINH SẢN DI CHUYỂN LẤY CÁC CHẤT CẦN THIẾT LOẠI BỎ CÁC CHẤT THẢI XẾP LOẠI VẬT SỐNG VẬT KHÔNG SỐNG 1 Hòn đá + 2 Con gà + + + + + + 3 Cây đậu + + + + + 4 Con bò + + + + + +

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 1. Đặc điểm của cơ thể sống - Sinh lớp 6 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!
Bài liên quan