Đăng ký

Câu 3 trang 125 Sách giáo khoa Sinh học 6

Đề bài

Sau khi tìm hiểu một vài loài tảo , em có nhận xét gì về tảo nói chung ? (phân bố, cấu tạo)

Hướng dẫn giải

Tảo là những thực vật bậc thấp, cơ thể gồm một hay nhiều tế bào , cấu tạo rất đơn giản, có màu khác nhau và luôn luôn có chất diệp lục .

Hầu hết tảo sống trong nước.

Tảo quang hợp tạo chất hữu cơ.

Tags
shoppe