Bài 7. Cấu tạo tế bào thực vật - Sinh lớp 6

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 7. Cấu tạo tế bào thực vật được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 (trang 25 SGK Sinh 6)

   Tế bào thực vật có kích thước và hình dạng rất đa dạng. Tùy loại tế bào, vị trí của chúng trong cơ quan và cơ thể thực vật,… mà chúng có kích thước và hình dạng khác nhau.

Bài 2 (trang 25 SGK Sinh 6)

     Thành phần chủ yếu của tế bào thực vật:       Vách tế bào chỉ có ở tế bào thực vật: quy định và duy trì hình dạng tế bào.       Màng sinh chất: bao bọc bên ngoài chất tế bào.       Chất tế bào: dạng keo lỏng, bên trong chứa các bào quan lục lạp, không bào, ribôxôm, ….       Nhân: điều khiển hoạ

Bài 3 (trang 25 SGK Sinh 6)

 Mô là nhóm tế bào có hình dạng, cấu tạo giống nhau, cùng thực hiện một chức năng riêng.  Có các loại mô :    Mô nâng đỡ.    Mô phân sinh ngọn.    Mô mềm.

Câu 1 trang 25 Sách giáo khoa Sinh học 6

 Kích thước và hình dạng của tế bào thực vật rất khác nhau: có thể có hình chữ nhật, đa giác, hình cầu , bầu dục, hình sợi,...

Câu 1 trang 28 Sách giáo khoa Sinh học 6

Tế bào ở mô phân sinh: ngọn cây , chóp rễ có khả năng phân chia. Quá trình phân bào diễn ra :    + Từ 1 nhân hình thành 2 nhân giống nhau    + Tế bào chất phân chia , xuất hiện vách ngăn chia tế bào mẹ thành 2 tế bào con    + Các tế bào con lớn lên bằng tế bào mẹ thì lại tiếp tục phân chia.

Câu 2 trang 25 Sách giáo khoa Sinh học 6

Ngoài cùng là vách tế bào Màng sinh chất Tế bào chất Nhân Các bào quan : không bào, lục lạp.

Câu 3 trang 25 Sách giáo khoa Sinh học 6

Mô là một nhóm tế bào có hình dạng, cấu tạo giống nhau, cùng thực hiện một chức năng chung. Tên một số loại mô thực vật :      + Mô phân sinh lóng      + Mô phân sinh ngọn      + Mô mềm      + Mô nâng đỡ

Trả lời câu hỏi Sinh 6 Bài 7 trang 23

Rễ, thân, lá của thực vật đều được cấu tạo bởi các tế bào. Tế bào thực vật đa dạng về hình: hình đa giác, hình thoi, hình chữ nhật.

Trả lời câu hỏi Sinh 6 Bài 7 trang 24

Kích thước của tế bào thực vật rất da dạng, chủ yếu tế bào có kích thước nhỏ trừ một số tế bào của bưởi, chanh…

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 7. Cấu tạo tế bào thực vật - Sinh lớp 6 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!