Đăng ký

Câu 1 trang 125 Sách giáo khoa Sinh học 6

Đề bài

Nêu đặc điểm cấu tạo của tảo xoắn và rong mơ. Giữa chúng có những đặc điểm gì khác nhau và điểm gì giống nhau?

Hướng dẫn giải

Giống nhau :

 - Đều là tảo sống trong môi trường nước

 - Đều có chứa diệp lục thực hiện quá trình quang hợp.

Khác nhau :

Tảo xoắn Rong mỡ

+ Sống trong nước ngọt

+ Có màu lục

+ Sinh sản sinh dưỡng hay kết hợp 2 tế bào gần nhau tạo ra hợp tử.

+ Sống trong biển.

+ Có màu nâu.

+ Ngoài sinh sản sinh dưỡng, còn sinh sản hữu tính giữa tinh trùng và noãn cầu.

 

Tags