Đăng ký

Câu 2 trang 125 Sách giáo khoa Sinh học 6

Đề bài

Tại sao không thể coi rong mơ như một cây xanh thật sự ?

Hướng dẫn giải

Không thể coi rong mơ như một cây xanh thực sự vì chưa có thân, rễ , lá thực sự.

Tags