Đăng ký

Câu 4 trang 148 Sách giáo khoa Sinh học 6

Đề bài

Vì sao cần phải tích cực trồng cây, gây rừng?

Hướng dẫn giải

Cần phải tích cực trồng cây gây rừng vì:

   – Rừng giúp điều hòa lượng khí oxi và khí cacbonic trong không khí , giảm ô nhiễm môi trường

   – Rừng điều hòa khí hậu, chống lũ lụt, chống xói mòn đất.

   – Rừng cung cấp thức ăn, nguyên vật liệu cho con người.