Đăng ký

Câu 3 trang 148 Sách giáo khoa Sinh học 6

Đề bài

Tại sao người ta lại nói “rừng cây như một lá phổi xanh” của con người?

Hướng dẫn giải

 "Rừng cây như một lá phổi xanh" của con người , vì rừng cây nhả ra khí oxi làm trong lành bầu không khí , rừng cây hấp thu khí cacbonic giảm sự ô nhiễm.

shoppe