Đăng ký

Câu 2 trang 148 Sách giáo khoa Sinh học 6

Đề bài

Thực vật có vai trò gì đối với việc điều hòa khí hậu?

Hướng dẫn giải

Nhờ tác dụng cản bớt ánh sáng và tốc độ gió, thực vật có vai trò quan trọng trong việc điều hòa khí hậu, tăng lượng mưa của khu vực.