Đăng ký

Câu 3 trang 61 Sách giáo khoa Sinh học 7

Đề bài

Vai trò thực tiễn của Giun đốt gặp ở địa phương em ?

Hướng dẫn giải

- Giun đất làm đất trồng tơi xốp, màu mỡ.

- Giun đất , giun đỏ , ... là nguồn thức ăn giàu đạm cho cá...

shoppe