Câu 2 trang 200 Sách giáo khoa Sinh học 12

Đề bài

Trong mỗi chu trình sinh địa hoá có một phần vật chất trao đổi và tuần hoàn, một phần khác trở thành nguồn dự trữ hoặc không còn tuần hoàn trong chu trình. Em hãy phân biệt hai phần đó và lấy ví dụ minh hoạ.

Hướng dẫn giải

  Trong mỗi chu trình sinh địa hóa có 1 phần vật chất trao đổi và tuần hoàn , 1 phần khác trở thành nguồn dự trữ hoặc không còn tuần hoàn trong chu trình .

 - Chu trình Nitơ :

 + Nitơ tuần hoàn trong tự nhiên : Phần chính của chu trình Nitơ là các sinh vật phân giải ( như vi khuẩn , nấm ,...) phân giải xác sinh vật , biến prôtêin trong xác sinh vật thành các hợp chất đạm amôn , nitrit và nitrat . Một số vi khuẩn sống trong môi trường , cộng sinh trong rễ cây họ Đậu hoặc vi khuẩn lam cộng sinh lá cây bèo dâu... cố định nitơ trong đất , nước thành các dạng đạm . Trong khí quyển , các tia lửa điện ( sấm chớp ) cố định 1 lượng nitơ trong không khí thành đạm . Thực vật hấp thụ các dạng đạm trên ( nhất đạm dễ tiêu nitrat cấu tạo nên cơ thể sống . Trong quần xã , nitơ được luân chuyển qua lưới thức ăn , sinh vật sản xuất chuyển lên sinh vật tiêu thụ ở bậc cao hơn . Khi sinh vật chất , prôtêin xác sinh vật lại tiếp tục được phân giải thành đạm của môi trường . Vòng tuần hoàn được khép kín qua hoạt động của 1 số vi khuẩn phản nitrat , các vi khuẩn này phân giải đạm trong đất , nước ,... và giải phóng nitơ vào trong không khí . Hàng năm , con người đã sản xuất 1 lượng lớn phân đạm bón cho cây , góp phần nâng cao năng suất cây trồng .

+ Một phần hợp chất nitơ không trao đổi liên tục theo vòng tuần hoàn kín mà lắng đọng trong các trầm tích sâu của môi trường đất , nước .

 - Chu trình cacbon :

+ Cacbon tuần hoàn yếu dưới dạng hợp là động cacbonic trong cacbon trao ở hợp chất hữu Ban tuần hoàn trong tự nhiên : Cacbon trong sinh quyển tồn tại ch Lộ dạng khí cacbonic trong khí quyển và cacbonat trong đá vôi . Quang hợp là động lực cơ bản của chu trình cacbon n trong khí quyển , tổng hợp nên các chất hữu cơ có cacbon . Hợp chất cacbon trao đổi , trong đó thực vật hấp thụ khí , trao đổi trong quân xã chủ yếu thông qua chuỗi và lưới thức ăn . Hô hấp của các sinh vật (như hô hấp của động vật , thực vật và các sinh vật phân giải các chất hữu cơ trong đất...) là yếu tố quan trong biến đổi những , chất hữu cơ trong cơ thể sinh vật thành khí cacbonic . Các hoạt động công nghiệp đốt cháy nguyên liệu hóa thạch như than đá , dầu lửa...

Có thể bạn quan tâm