Đăng ký

Câu 1 trang 32 Sách giáo khoa Sinh học 7

Đề bài

Ý nghĩa của tế bào gai trong đời sống của thủy tức ?

Hướng dẫn giải

 Tế bào gai có gai cảm giác ở phía ngoài, có sợi rỗng dài , nhọn , xoắn lộn vào trong, khi bị kích thích sẽ phóng chất độc là tê liệt con mồi, vì thế chúng có thể ăn những động vật lớn hơn chúng rất nhiều lần.