Đăng ký

Biểu thức cơ bản

\(i=I_0\cos(\omega t+\varphi_1)\)

\(e=-N\Phi'=E_0\sin \omega t\)

Từ thông:   \(\Phi_0=NBS\)

\(\Phi=\Phi_0\cos\omega t\)

\(I_0=\dfrac{NBS \omega}{R}\)

Suất điện động:   \(E_0=NBS \omega\)

Tham khảo thêm các biểu thức cơ bản về mạch RLC dưới đây:

Mạch RrLC phần 1

Mạch RrLC phần 2

Mạch RrLC phần 3

Ngoài ra các bạn có thể xem tổng hợp công thức vật lý 10,11,12 đầy đủ, chi tiết nhất TẠI ĐÂY

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào