Đăng ký

Công thức tính bán kính quỹ đạo dừng

+) Bán kính quỹ đạo dừng thứ n của e trong nguyên tử H:    \(r_n=n^2 r_0\)

             

Ngoài ra các bạn có thể xem tổng hợp công thức vật lý 10,11,12 đầy đủ, chi tiết nhất TẠI ĐÂY